Co ovlivňuje výši povinného ručení?

Tušíte, jak je možné, že váš soused vlastnící stejné auto jako vy, platí mnohem nižší povinné ručení? A jaké faktory ovlivňující cenu povinného ručení lze považovat za klíčové?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je zákonem stanovené pojištění, které chrání řidiče proti škodám, jež způsobí třetím stranám. Nemine tedy žádného majitele vozidla. Škody způsobené na vašem vozidle pak kryje nepovinné, avšak velmi podstatné, pojištění havarijní.

Od čeho se odvíjí cena povinného ručení?

Důvodů, proč za povinné ručení platíte tolik, kolik platíte, je samozřejmě celá škála, nicméně hlavní zásluhu na jeho výši lze připsat vám samotným, tedy pojistníkům, a pochopitelně také pojištěnému vozidlu. A co se v těchto dvou zásadních faktorech nejvíce odráží?

Vozidlo:

Pojistník:

Věk – předpokládá se, že starší řidič bude zkušenější, proto se u něj potenciální měřítko nehodovosti spolu s pojistným snižuje, ovšem ne vždy tomu tak je.

Bydliště – co lokalita, to jiná míra nehodovosti. Vyšší pojistné vás čeká ve větších městech, nižší naopak v oblasti s méně frekventovanými silnicemi.

Nehodovost – pakliže jezdíte téměř bez nehod, těšit se můžete zpravidla na 5% slevu každých 12 měsíců. A s některými pojišťovnami vás čeká bonus až 50 %.

Kromě výše zmíněných se zohledňují i další skutečnosti jako například doplňková připojištění, mezi které patří třeba pojištění čelního skla nebo pojištění vozidla proti odcizení. Na finální částku má ovšem vliv i frekvence placení. Povinné ručení hrazené ročně bývá zpravidla nižší než hrazené měsíčně.

Každá pojišťovna klade důraz na jiné faktory a přikládá jim také jinou váhu. Nejlépe uděláte, když své povinné ručení svěříte do rukou srovnávací kalkulačky na portále ePojištění, která vám na základě výše zmíněných parametrů nabídne nejvýhodnější povinné ručení od různých pojišťoven. Možná vás překvapí, že tímto jednoduchým krokem lze ušetřit až 5 000 Kč ročně.